Wie is Nu&Verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd al kreeg…
Wil je iets anders, doe het en verras jezelf en je omgeving!

Dit is wat mij inspireert

In 2010 heb ik, Adriaan de Man, Nu&Verder opgericht. Als ‘world improving entrepreneur’. Ambitieus? Ja! Tikkeltje naïef? Wellicht, maar zonder grootse doelen geen grootse resultaten.

Na jarenlange ervaring als trainer, coach, facilitator, programmamaker en projectmanager op het gebied van ondernemerschap, sociale innovatie en duurzaamheid was het tijd voor een nieuwe stap. Vanuit mijn werk bij de Baak en daarvoor bij een internationaal congresbureau heb ik een uitgebreid, internationaal netwerk opgebouwd van ervaren ondernemers, trainers en specialisten op het gebied van (snel) groeiende bedrijven.

Mijn loopbaan kenmerkt zich door een passie voor pionieren, vernieuwing en (nieuwe) verbindingen aangaan. Het maken van ‘Neue Kombinationen’ tussen mensen onderling, en mensen en activiteiten. Mijn missie is een bijdrage leveren aan een mooiere wereld door hart, hoofd en handen met elkaar te verbinden. Daarbij kijk ik naar ontwikkelingen voorbij de horizon. Hoe daarop te anticiperen? Maar ook: wat kun je nu al doen en wat wil je eigenlijk? Het ‘Verder’ begint immers Nu. Ik wil inspireren en in gang zetten. Het beste uit mezelf én anderen halen. Zodat we doen waar we in geloven en daar verantwoordelijkheid voor nemen. En er plezier in hebben.

Naast mijn eigen bedrijf ben ik als associate trainer/coach nog steeds verbonden aan een aantal programma’s van de Baak, waaronder het Programma Groeiversneller voor ambitieuze ondernemers en de Masterclass Kennismanagement van de Baak en DNV.

Vanuit mijn passie om duurzaamheid en ondernemen te integreren ben ik vanuit Nu&Verder betrokken bij de volgende activiteiten:

Conferentie Get on the Dancefloor Social Venture Network Europe: verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering (2011 & 2012)

Netwerk van Trainers ‘NatuurZijn’ dat mensen wil inspireren en bewuster wil maken van de natuur. Wij zijn onafhankelijke trainers en coaches met eenzelfde gedachtegoed: mensen die zich vanuit hun hart verbinden met de wereld waarin ze leven en werken, zijn sterker betrokken en maken bewustere keuzes, zowel in hun werk als in hun persoonlijke leven.

Vanuit idealisme en een antwoord op het negativisme heb ik samen met Engbert Breuker Stichting Bewegende Beelden opgericht, waarin we vanuit een positief perspectief aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen in de wereld. In ons gelijknamige boek ‘Bewegende Beelden’ (2008) hebben we de hart en hoofdverbinding geïntroduceerd om zaken op een andere, meer sociale- en mensgerichte manier aan te pakken. Jaarlijks organiseren we een Bewegende Beelden festival met workshops voor jong en oud. Kijk op: www.bewegende-beelden.nl

Stichting Werklust komt voort uit Stichting Bewegende Beelden. Engbert en ik hebben deze stichting opgericht om mensen te helpen op een andere manier hun dromen te realiseren in hun werkzame leven. Nieuwsgierig? Ga naar: www.stichtingwerklust.nl

Activiteiten

Ondernemen:
Programma Groeiversneller, voor ambitieuze groeiondernemers:

 • Medegrondlegger en architect dit programma van de de Baak, PwC, Philips, AKD en Port4Growth(www.programmagroeiversneller.nl);
 • Trainer Organiseren van Groei;
 • Trainer Motivatoren voor Groei
 • Trainer Samenstellen van je Management Team
 • Coach van verschillende deelnemende ondernemers
 • Intervisiebegeleider voor diverse groepen ondernemers

Mastering Growth programma voor ondernemers van snelgroeiende bedrijven (de Baak, Syntens en Port4Grtowth): specifieke programma’s toegespitst op de groeifase van onderneming. (www.debaak.nl/fastgrowth);

 • Initiatief nemen
 • Programmamaker/Trainer Masterclass Fast Growth
 • Programmamaker/Trainer Masterclass Emerging Growth

Businessplan wedstrijd New Venture (www.newventure.nl)

 • Ieder jaar coach van diverse deelnemers
 • Presentatietrainingen deelnemers

Meer Business Gooi en omstreken (gooi.meerbusiness.nl)

 • Begeleiding ontwerp programma Innercircles, ontmoetingen tussen ondernemers
 • Begeleiding intervisie-sessies

Innovatie/creatviteit
Innovation Challenge, Management Development programma bij TNT Post, waarbij de verbinding met de natuur leidend was als metafoor voor innovatie;

 • Programmamaker/Trainer

Facilitator Disneyroom sessies (creativiteitssessies);

 • De Disneyrooms is een gestructureerde aanpak om meer te halen uit brainstormsessies door iedereen erbij te betrekken vanuit zijn kracht.

Creëren van een Tipping Point (Omslagpunt)

 • Training geïnspireerd op het boek ‘Tipping Point’ van Malcolm Gladwell: hoe door schijnbaar eenvoudige zaken succesvolle veranderingen te realiseren.

Teamontwikkeling
Herrmann denkvoorkeurstijlen test: (www.hbdi.nl)

 • instrument dat inzicht geeft in het verschil in denkvoorkeuren (linker- versus rechter hersenhelft) en wat dat betekent voor de samenwerking in teams. Is zowel individueel als voor teams te gebruiken; Gecertificeerd Trainer.

AEM Cube training:(www.human-insight.com)

 • 3-dimensionaal instrument dat inzicht geeft in de verschillende rollen in een team: ,waar staan jij en je teamleden op de ’S-Curve van groei en wat betekent dat voor de teamprestaties?

Internationaal
Social Venture Network Europe Conference ‘Get on the Dancefloor 2011 & 2012 (www.svneurope.eu)

 • Inhoudelijke programmering en sprekerswerving
 • Diverse internationale Management Development programma’s en modules voor ondernemers bij de Baak, 2000 – 2010

Global Panel Conferenties, jaarlijkse internationale conferentie in Nederland voor de top van het internationale bedrijfsleven en politiek 1994 – 1999

 • Programmering, sprekerswerving en acquisitie