Blog

Weg met de groene economie. Leve de blauwe economie!

Onlangs bezocht ik een lezing van Gunter Pauli, een visionair en gepassioneerd ondernemer op het gebied van duurzame ontwikkeling. Pauli is oprichter van ZERI (Zero Emissions Research Institute), een wereldwijd netwerk van creatieve geesten dat oplossingen zoekt voor de huidige sociale en ecologische uitdagingen van de wereld. Ecosystemen uit de natuur vormen inspiratiebronnen voor alternatieven die beter werken, de uitstoot tot een minimum beperken en die ook nog eens betaalbaar zijn.

Systeemdenken
Pauli’s leidraad is het systeemdenken: probeer niet een probleem op zichzelf op te lossen, dat is suboptimaal en veroorzaakt weer ergens anders een probleem. Pak alle problemen aan die met dat probleem te maken hebben en kijk daarbij welke oplossingen uit de natuur je kunnen helpen.
Enkele van door Pauli verzamelde honderd voorbeelden uit zijn boek ‘Blue Economy‘:

Aardbevingbestendige woningen
Bamboe is stevig maar ook buigzaam. Je kunt er prima woningen van bouwen die bij aardbevingen meebewegen op de ‘golven’ en zodoende niet instorten. Bamboe groeit snel, is een natuurlijk materiaal en het is goedkoper om een huis van bamboe te bouwen dan van steen, waardoor ook meer mensen zich een goed en betaalbaar huis kunnen veroorloven.

Paddestoelen op koffieprut
Van de koffieplant wordt minder dan één procent gebruikt voor een kopje koffie. De resten van de koffieplant kunnen dienen als voedsel voor varkens en hun mest als bron voor biogas, terwijl koffieprut voedingsbron is voor het kweken van paddestoelen. Paddestoelen bevatten veel eiwitten en zijn prima vleesvervangers. In Nederland zamelen de La Placerestaurants de koffieprut al in voor paddestoelenkwekerijen. Door deze oplossingen integraal toe te passen, verbeter je de hele keten.

Een school geïnspireerd op een termietenheuvel
In Zweden is een school gebouwd, die op natuurlijke wijze ieder half uur de aanwezige lucht ververst. De techniek is gebaseerd op de bouw van termietenheuvels, die een continue luchtstroom en temperatuur reguleren. Door de verse lucht zijn de leerlingen alerter en zijn de leerprestaties beter, daardoor komen er meer gezinnen in de buurt wonen en dat zorgt weer voor stijgende huizen- en grondprijzen.

Zie ook dit filmpje waarin het verschil tussen de groene en blauwe economie wordt uitgelegd. Kern van de boodschap is een verandering van een economie gebaseerd op schaarste naar een economie gebaseerd op overvloed.

Inspiratie
Mij levert deze nieuwe en positieve manier van denken veel inspiratie op. We kunnen, als we willen, de wereld een beetje mooier maken en daarmee onze voetafdruk verkleinen. Er zijn meer denkers en doeners als Gunter Pauli; heb jij wellicht ook een idee? Ik help je graag verder, eventueel met anderen mensen uit mijn netwerk. Mail mij: Adriaan