Waarom Nu & Verder

The ‘why’ is easy – we want to create a better,

more beautiful and sustainable world for ourselves,

our children and their children.

Als coach/trainer stel ik mensen vaak de vraag in hoeverre de doelen van het bedrijf waarvoor ze werken nog overeenkomen met hun persoonlijke doelen. En in hoeverre ze bereid zijn hun persoonlijke doelen aan te passen, als die afwijken van de bedrijfsdoelen. En zo niet, of ze dan hun verantwoordelijkheid nemen?

Tien jaar bij de Baak was voor mij weer een moment om zelf die vragen de revue te laten passeren. Omdat ik bij de Baak jarenlang programma’s over ondernemerschap heb gemaakt, was de stap naar zelfstandig onderschap niet heel groot voor mij. Vanuit mijn eigen bedrijf wil ik ondernemers ondersteunen hun dromen waar te maken.

Verbinding hoofd en hart: van hardcore naar hartcore

Nu&Verder is voor mij een logische volgende stap vanuit Stichting Bewegende Beelden die ik in 2008 heb opgericht met Engbert Breuker. Wij wilden op een positieve manier naar de ontwikkelingen in de wereld kijken en hoofd en hart met elkaar verbinden. ‘Als het hart gaat denken en het hoofd gaat voelen, gaan de handen de juiste dingen doen’. Vanuit Bewegende Beelden hebben Engbert en ik ook Stichting Werklust opgericht, waarin we op een andere manier mensen faciliteren hun dromen te realiseren in hun werkzame leven.

World Improving Entrepreneur

Het creëren van een mooiere wereld is mijn ultieme doel. Het is mijn overtuiging dat veranderingen klein en van onderaf beginnen: individuen of groepjes mensen die in beweging komen, omdat ze vinden dat het anders kan én moet. Die verantwoordelijkheid willen nemen voor de toekomst van onze samenleving en onze planeet. Die zoeken naar wegen om weer in harmonie met elkaar en de wereld te leven. Een wereld waarin ondernemerschap hand in hand gaat met verantwoordelijkheid en het welzijn van mens en natuur. In een duurzame samenleving is balans tussen economische (prijs) en sociale (ethische, duurzame) waarde.

Economische en sociale waarde

Deze tijd van globalisering vraagt van mensen en organisaties dat ze zich voortdurend aanpassen aan steeds sneller veranderende omstandigheden. Succesvolle mensen en organisaties lijken dat moeiteloos te doen. Waarom? Omdat ze vrijwel altijd heldere en concrete doelen voor ogen hebben. Economische én sociale doelen. Voor zichzelf, hun bedrijf en hun stakeholders.

Wat staat je in de weg om je droom te verwezenlijken?

Vanuit Nu&Verder ondersteun ik mensen en organisaties in groei die sociale én economische meerwaarde oplevert. De droom, en betekenis, van Nu&Verder is bijdragen aan een betere wereld door mensen en organisaties te helpen boven zichzelf uit te stijgen. Dat begint met het herkennen van de droom. Vaak hebben mensen wel een idee van wat ze anders willen of wat ze willen bereiken. Ze vinden het echter lastig dat idee handen en voeten te geven. Wat staat hen in de weg? Welke stappen zijn nodig om hun droom of ambitie te verwezenlijken? Ik help mensen hun droom te concretiseren en met succes het pad er naar toe te vinden. Mensen of organisaties die doen wat ze echt willen, zijn energieker, doelgerichter en gelukkiger.