Blog

People matter, results count

People matter, results count – de slogan van Capgemini. U weet wel, het bedrijf dat in Nederland een flink gedeelte van haar personeel vraagt vrijwillig 30% van hun salaris in te leveren omdat ze te duur zouden zijn en er daardoor minder vraag is naar hun diensten. En ja, de crisis maakt dat de opdrachten teruglopen en dat ze bij Capgemini moeten ingrijpen om de toko winstgevend te houden, aldus de directeur in de boodschap op het journaal.

Sociale directie
De strekking zijn verhaal was dat de directeur het ook vreselijk vond – in woorden dan wel te verstaan. In zijn lichaamstaal zag ik dat totaal niet terug. Als ze niet nu zouden ingrijpen en de salarissen van deze mensen zouden korten dan zouden ze hen waarschijnlijk moeten ontslaan… dat zou pas erg zijn! Dus hen ‘vrijwillig’ salaris laten inleveren is heel sociaal van de directie van Capgemini, toch?

Opbrengsten en kosten
‘Joh’, riep ik naar de tv, ‘Hoeveel salaris en bonussen gaan jullie inleveren?’
Want wie is er hier nu verantwoordelijk voor dit ‘product’ dat de klanten niet meer willen? De medewerkers die al jaren tegen forse tarieven dat ‘product’ leveren namens Capgemini? De klant die wellicht inziet dat er betere en goedkopere alternatieven zijn? Of de directie die als een ware mensveehouder balanceert tussen de hoogst mogelijke opbrengst en laagst mogelijke kosten die de aandeelhouderswaarde bepalen en het waarschijnlijk daarmee gelinkte eigen salaris met bonus?

Aandeelhouderswaarde
Ik heb niet idee dat de directie vindt dat hen iets te verwijten valt. Sterker nog, ik heb het idee dat zij vindt dat zij uitermate goed presteert – de aandeelhouderswaarde is de afgelopen zes maanden flink gestegen en vele bedrijfseconomische theorieën staven dat.

Hoezo ‘people matter’?
Een sociaal of solidair gevoel roept het echter niet bij me op. Eerder kortetermijn- en op eigen belang gebaseerd denken. Nu is dat laatste niet vreemd, gezien het feit dat de gemiddelde doorlooptijd van een directeur vier jaar is. Maar een beetje zelfreflectie mag je toch wel verwachten? Of hoort dan niet in een beursgenoteerde onderneming? Tellen daar uiteindelijk alleen de cijfers onder de streep en doet de manier waarop niet ter zake?

Gratis advies
Afsluitend nog een gratis communicatieadvies aan de directie van Capgemini. Het bedenken van de slogan ‘people matter, results count’ heeft vast veel geld gekost. Vanuit de gedachte ‘less is more’: houd het bij gewoon bij ‘results count’, dat scheelt tekst, inkt, ruimte en is ook veel eerlijker over jullie zelf.

Reacties zijn gesloten.