& NU:

Wat Nu&Verder voor jou kan betekenen

‘In veel organisaties wordt hard gewerkt. Alleen de doelen zijn niet altijd duidelijk of er wordt van kans naar kans gerend. Wil je groeien – kwantitatief en/of kwalitatief – dan helpt het om focus aan te brengen in de activiteiten die je wel en niet doet.’

Nu&Verder ondersteunt individuen, teams en organisaties bij het realiseren van hun (business) dromen en het organiseren van persoonlijke- en ondernemingsgroei. Hoe? Door focus aan te brengen en te verbinden, zodat persoonlijke en organisatiedoelstellingen elkaar versterken en samen richting geven aan duurzame groei.

Training, Workshops en Coaching

Afhankelijk van de vraag en behoeften begeleidt Nu&Verder korte en langere trajecten: trainingen, workshops en coachingssessies of combinaties daarvan voor ondernemers, managers en teams op diverse terreinen, waaronder:

  • Visie & strategie: het ontwikkelen van een ‘levende’ visie en strategie die helder is voor iedereen in de organisatie en sturing geeft aan ieders werkzaamheden;
  • Organiseren van groei: het integreren van lange termijn doelen en korte termijn resultaten door focus en samenhang in activiteiten aan te brengen en gericht te communiceren;
  • Creativiteit: hoe de kwaliteiten van het team optimaal benutten en een hoger rendement creëren, bijvoorbeeld met behulp van de Disneyroom aanpak;
  • Sociale innovatie: nieuwe manieren van kijken ontwikkelen om beter en sneller te anticiperen op veranderende vragen, onder meer door kaders te verruimen en nieuwe ‘settings’ op te zoeken;
  • Inspiratie & implementatie: een droom of passie omzetten in een succesvol project en het niet laten verzanden bij de eerste blokkade, maar blokkades van tevoren inventariseren en creatief ontwijken;
  • Teamontwikkeling: hoe en waarom de diversiteit van een team vergroten en een ‘high performance’ team ontwikkelen door verschillen en talenten inzichtelijk te maken en actief te benutten;
  • Coaching: op onder meer bovenstaande onderwerpen, altijd een combinatie van persoonlijke en organisatie gerelateerde doelen.

Inspiratie ‘events’ en studiereizen

Nu&Verder heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van inspirerende ‘events’ en studiereizen in binnen- en buitenland. Voor de studiereizen maak ik gebruik van een internationaal netwerk, onder andere in Londen (innovatie), Istanbul (internationalisering), USA (Social Venture Network) en Zwitserland (natuur).

Workshops in de natuur

Nu&Verder organiseert ook inspiratieworkshops in de natuur. In de natuur zijn helpt je ‘anders en breder’ kijken en je zintuigen (opnieuw te leren) gebruiken. Mijn ervaring is dat verbinding met de natuur mensen rust, kracht en focus geeft voor de volgende stappen.