Nu&Verder werkt met

Klanten

de Baak Management Centrum VNO-NCW
Programma Groeiversneller
DNV Adviesgroep Kennismanagement
Meer Business Gooi en omstreken
Adviesbureau De Sleutel
Universiteit van Amsterdam, Minor Entrepreneurship
Social Venture Network Europe
Stichting Werklust
New Venture

Netwerk

Nu&Verder werkt samen met een groot en divers (internationaal) netwerk op het gebied van (sociaal) ondernemerschap, groeifinanciering, duurzaamheid, kennismanagement en leren. Kijk op:
www.debaak.nl
www.programmagroeiversneller.nl
www.port4growth.nl
www.peakvalue.nl
www.svn.nl
www.engbertbreuker.nl
www.dnv.nl/kennismanagement

Referenties

Stan Aarntzen, Directeur Waarneembemiddeling en De Zorgintermediair Nijmegen:

Adriaan is een rustige en ervaren begeleider. Als mijn groeicoach in het Programma Groeiversneller heb ik maandelijks contact met Adriaan. Zelf ben ik in de waan van de dag veel bezig met praktijkzaken. Adriaan weet dan uit te zoomen en geeft mij goed feedback op wat mijn handelen betekent voor het bedrijf en onze medewerkers. Al meerdere keren heeft me dat geholpen niet te kort door de bocht te gaan!

Bert Spronk, Algemeen Directeur (t/m 2011) en Mede-Eigenaar Reasult:

Adriaan heeft het MT van Reasult begeleid in het concretiseren van hun groeistrategie in een aantal sessies. Via het Strategisch A-4 van Verne Harnish werden persoonlijke drijfveren gekoppeld aan business doelen op de lange termijn tot operationele doelen, waarbij het een voortbouwde op het ander. Daarnaast heeft hij via de denkvoorkeurstijlentest HBDI op een prettige en prikkelende manier de sterke kanten van ons team laten zien, maar vooral ook de blinde vlekken. De sessies leverden zowel ‘food for thought’ op als concrete actiepunten. Hij wist daarbij persoonlijk handelen en business doelstellingen op een goede manier te koppelen. 

Alexander Ket, Oprichter/Eigenaar MeerBusiness Gooi en Omstreken:

Adriaan heeft MeerBusiness Gooi en Omstreken bijgestaan bij het ontwikkelproces van het Innercircle programma, een groeiprogramma voor aangesloten ondernemers, waarbij een gebalanceerd programma is ontstaan gegeven de beschikbare tijd en financiele middelen. Hij heeft daarbij met zijn kennis en ervaring een aanpak geintroduceerd die met een korte begeleiding van zijn kant een gestructureerde wijze van verdieping biedt in het delen van kennis, ervaringen en leads van de deelnemers, welke direct resultaat opleveren.