Hoe Verder?

Waarom groei?

Stilstand is achteruitgang is een gevleugelde uitspraak. Als we als mens of organisatie niet blijven groeien (leren), gaan we geestelijk dood. In mijn ogen kun je spreken van kwantitatieve en kwalitatieve groei. Bedrijven zijn geneigd vooral te kijken naar kwantitatieve groei, omdat die makkelijk meetbaar is. Kwantitatieve groei is meestal de uitkomst van kwalitatieve groei en die komt van mensen in de organisatie. Organisaties die duurzame groei willen realiseren, moeten ruimte geven aan hun medewerkers. Maar het is meer. Het vereist ook focus, betrokkenheid en de juiste mentaliteit.

Focus – ambitie, plan, gaan…

Ondernemers hebben voortdurend ideeën en zien altijd kansen. Dat brengt hen veel en ver, maar het kan ook een valkuil worden die succesvolle verdere groei in de weg staat. Internationaal onderzoek toont aan dat een heldere ambitie en focus onderscheidende succesfactoren zijn voor groei op langere termijn. Nu&Verder ondersteunt bedrijven bij het definiëren van hun doelstellingen (‘bedrijfsfoto van de toekomst’) en daaruit volgende prioriteiten en implementatieplannen. Altijd vanuit de overtuiging dat groei economische én sociale meerwaarde moet opleveren.

Loslaten om te groeien

De grootste hinderpaal voor groei is vaak de ondernemer zelf. Een van de vragen die iedere ondernemer zichzelf zou moeten stellen is of hij/zij wel altijd de ideale CEO voor het bedrijf is. Vergelijkbaar met het glazen plafond voor vrouwelijke managers spreken we bij bedrijven van groeiplafonds. Vaak zie je dat bedrijven een tijdje blijven ‘steken’, voordat ze de volgende groeispurt maken. Waarom? Omdat de ondernemer het moeilijk vindt de touwtjes uit handen te geven en bijvoorbeeld mensen aan te stellen die op deelgebieden beter zijn dan hij. Ook speelt de gewetensvraag: ben jij als ondernemer wel de meest geschikte persoon om het bedrijf te leiden bij verdere groei?

Begeleiden van groei

Nu&Verder heeft veel ervaring in het begeleiden van groeiprocessen. Ik coach en fungeer als klankbord voor ondernemers. Ik begeleid mensen met een idee voor een bedrijf (New Venture) en startende ondernemers, maar ook succesvolle ondernemers die sneller willen groeien (Programma Groeiversneller en Masterclass Fast Growth). Daarnaast begeleid ik Management Teams bij de ontwikkeling van visie-, strategie- en implementatieplannen.

Anders leren kijken

Mijn aanpak bij Management Teams is geen rechte lijn meer. Vaak zitten mensen en organisaties vast in afgebakende kaders en ingesleten denkpatronen. Door die te doorbreken of te verruimen leren mensen anders en vanuit een meervoudige werkelijkheid naar hun organisatie kijken. Ze gaan eerder zien welke ontwikkelingen er aankomen en welke kansen die bieden. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen korte termijn resultaten en investeren in de toekomst. Bij dit soort processen ligt de focus op zowel het team als de individuen in het team. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: inspiratie, persoonlijke drijfveren en ambities, missie en visie, strategie en implementatie. Denken en doen, woorden omzetten in daden!